Statusbesiktning

Statusbesiktning för en tryggare framtid

Vi kan erbjuda oberoende och förebyggande statusbesiktning av tak och hela bostäder. På detta sätt kan du få en tydlig bild av husets och takets generella status.

En statusbesiktning passar bra inför exempelvis ägarbyte eller större renoveringar.

Är du i behov av en tryggt utförd statusbesiktning? Välkommen att kontakta oss så hör vi av oss snarast med ett offertförslag. Du är självklart även välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor.

Du behöver göra en statusbesiktning när:

  • Du har bott i ditt hus i ett antal år och undrar vad som behöver göras.
  • När du funderar på att sälja huset inom några år och behöver veta vad som behöver åtgärdas inför en försäljning.
  • Innan 10 år har gått efter att huset var nybyggt och slutbesiktigat. Detta är sista chansen att reklamera innan den tioåriga ansvarstiden löper ut.
  • Du är företagare och ska köpa en fastighet.

statusbesiktning Stockholm

Viktigt att besiktiga vid ägarbyte

Vid ett ägarbyte är det viktigt att veta om byggnaden har några felaktigheter som kräver omedelbara åtgärder. Handlar det om en renovering av exempelvis ett tak eller någon form av tillbyggnad är det viktigt att man inte bygger in några fuktskador eller andra fel som kan leda till en sämre inomhusmiljö i den färdiga byggnaden.

När vi utför en statusbesiktning gör vi en bedömning av vad som behöver göras och vilken ordning det är lämpligt att utföra underhållet. Besiktningen kan visa på fel och brister redan innan det uppstår skador, vilket hjälper dig att undvika onödiga renoveringskostnader.

Låt oss utföra en statusbesiktning – det har du mycket att vinna på.

Vi utför noggrann statusbesiktning av tak och hela bostäder