Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning som säkrar ditt bygge

Vi utför även entreprenadbesiktning enligt branschens regler. Vill du att ditt byggprojekt ska bli bra? Låt oss utföra en noggrann entreprenadbesiktning – det ger dig en större trygghet i ditt byggprojekt.

Kontakta oss redan idag så återkommer vi med offertförslag eller mer information.

Vi kontrollerar att allt går rätt till

Vad innebär en entreprenadbesiktning? En besiktningsman kontrollerar att en byggnad är uppförd i enlighet med kontraktet och att bygget följer rådande svenska branschregler. För en byggherre är det viktigt att säkerställa att ett projekt håller god kvalitet och att alla avtal uppfylls. Med hjälp av en entreprenadbesiktning kan eventuella fel och brister åtgärdas i tid och ansvaret hamnar på rätt part.

Våra besiktningsmän har gedigen kunskap inom flera områden – något som är absolut nödvändigt för att utföra en komplett entreprenadbesiktning. Delvis är vi kunniga inom det tekniska området – men vi behärskar även den juridiska biten.

entreprenadbesiktning Stockholm

Varför utföra en entreprenadbesiktning?

En byggherre har ansvaret för att bygget uppfyller branschens standarder och är utfört på ett fackmässigt sätt. Det är även viktigt att se till att avtalet med beställaren uppfylls för att man ska undvika problem i ett senare skede.

En entreprenadbesiktning kan utföras före, under och efter att en entreprenad är färdig. Vilka typer av besiktningar som ska göras beror förstås på vilken typ av projekt det handlar om. Vid större projekt så utförs ofta fortlöpande besiktningar med kontinuerliga kontroller under hela byggtiden.

Vi utför flera olika besiktningar

  • Förbesiktning. Utförs om det finns delar som är svåra att kontrollera när arbetet har inletts.
  • Slutbesiktning. Utförs när ett projekt är slutfört och entreprenad godkänns och lämnas över till beställaren.
  • Efterbesiktning. Görs om det under slutbesiktning framkommit att vissa saker behöver åtgärdas.
  • Garantibesiktning. Denna typ av besiktning utförs för att kontrollera att fel inte har tillkommit innan garantin löpt ut, vanligtvis inom 2 år.

Låt oss utföra en entreprenadbesiktning för ett tryggare byggprojekt.

Vi besiktigar bygget så att allt går rätt till